วิธีแชร์ลิงก์

📢 รับ Cashback 10% ทุกวัน 💯

🔰 เงื่อนไข

✅ ลูกค้าสามารถรับได้ที่หน้าระบบ

✅ วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 22:59 น.

✅ ต้องไม่มีการ “”รับโบนัส”” ภายในวัน

✅ Cashback จะคิด 10% จากยอดที่เสีย

✅ รับได้สูงสุด 1,000 บาท ต่อวัน

✅ ถอนสูงสุดได้ 100 เท่า

 

หลังรับ Cashback ระบบจะเปิดรับโบนัส อัตโนมัติ ❗️

รบกวนลูกค้าตรวจสอบก่อนฝาก อีกครั้ง ❗️